Markarbeten i Eskilstuna

Avlopp eller pålning? ja, vi utför det mesta

Vi utför gräv- och markarbeten i Eskilstuna

Vi tillhandahåller ett stort utbud av tjänster inom mark- och grävarbeten. Våra kunder består av allt från privatpersoner till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Oavsett om det är underhåll av vägen på din tomt som behöver underhåll eller om det är enskilt avloppssystem som ska installeras, kan du vara säker på att vi står till förfogande att hjälpa dig med projektet.

Kontakta oss för offert!

Avlopp

Att ens avloppssystem råkar ut för fuktskador kan vara kostsamt och jobbigt, då det luktar illa. Vi byter ut avloppsrör, stammar och ledningar samt arbetar med kommunala avlopp och enskilda avlopp. 

Pålning

Med pålning stabiliserar och stödjer vi byggnader genom att förstärka marken under dem. Vi för ner långa pålar djupt ned i marken. Detta gör vi vanligtvis när markunderlaget är för svagt för att bära byggnaden.